Home Authors Posts by Polonia Restituta

Polonia Restituta

Avatar
2 POSTS 0 COMMENTS
Organizacja Polonia Restituta powstała z palącej potrzeby ochrony interesów Polonii w Wielkiej Brytanii, pozostawionej bez ochrony dyplomatycznej i opieki prawnej władz Państwa Polskiego. Polonia Restituta stawia sobie za zadanie uświadamianie społeczności polskiej co do trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się nasza Ojczyzna, oraz konieczności jednoczenia siły Narodu w obliczu dzisiejszych zagrożeń. Jednym z celów statutowych organizacji jest promowanie form demokracji bezpośredniej jako instrumentu kształtowania świadomości obywatelskiej, odpowiedzialności za wspólne dziedzictwo oraz zobowiązań cywilizacyjnych wobec przyszłych pokoleń. Obecnie organizacja prowadzi kampanię w celu odzyskania sprzeniewierzonego dziedzictwa narodowego oraz restytucji Szkoły Bożego Miłosierdzia w Fawley Court. Organizację prowadzą Natalie Graszewicz i Dominik Socha.